Zubni most je fiksni protetski nadomjestak kojim nadomješćujemo veće prazne prostore između zuba a koji stoji na dva bočna zuba. Time zapravo skrivamo estetski nedostatak i nadomiještamo zube koji nam nedostaju za potpunu funkciju.

U današnje vrijeme se izrađuju lijevani nadomjesci iz čelika bez nikla, talladiuma ili titaniuma na koje se kemijski veže keramika tj.porculan. Mi u svome radu primjenjujemo vrhunsku njemačku keramiku VITA ili po želji abrazivnu keramiku IVOCLAR-ovu iz Liechtensteina u kombinaciji sa navedenim metalima.

Ukoliko želite vrhunsku estetiku preporučamo bezmetalnu keramiku ili najnoviju kompjutorski dizajniranu Zircon keramiku, dizajniranu i izrađenu pomoću računala i stroja sa automatskom obradom materijala bez doticaja ljudske ruke.

Lijep i zdrav osmijeh se isplati! Rezervirajte odmah termin!

Kod mnogih ljudi javlja se potreba za izradom više ili manje složenih zubnih nadomjestaka, bilo mobilnih ili fiksnih. Kod nas možete dobiti najnovije postignuće iz stomatologije – titan i zircon keramiku izrađenih CAD/CAM tehnologijom, koja se temelji na kompjutorskim 3D programima, kod kojih praktički ne postoji mogućnost ljudske pogreške, a za svaki rad tog tipa dobivate i certifikat.

naslovna-zircon-slika-1 incoris-zi-ronden-bloecke_311

Ostale stomatološke usluge